Gminy członkowskie

Oferta turystyczna Mazowsza znów najlepsza

Stoisko Województwa Mazowieckiego po raz kolejny wybrane najciekawszym podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agrot

Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Aktualne wzory dokumentów znajdują się w poniższym linku; http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalne

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz

Mazowsze na AGROTRAVEL

Zapraszamy na IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2017, które odbędą się w dniach 7-9 kwietnia

Walne Zebranie Członków LGD „Wspólny Trakt”

W dniu 31 marca 2017r, na terenie Gminy Iłża w miejscowości Kotlatka Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” spotkali

Posiedzenie nr II/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w Kotlarce

W dniu 31 marca 2017r. na terenie Gminy Iłża w miejscowości Kotlarka, odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Wspól

Strona 2 z 16912345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO