link do facebook

Gminy członkowskie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „

eWniosekPlus

ROLNIKU złóż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus

Link do generatora wniosków grantowych

Link do generatora wniosków grantowych ; https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9462e00f46a808af&&b=8eedc94e2

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”WSPÓLNY TRAKT” NA SKARYSZEWSKICH WSTĘPACH 2018

Wstępy – Skaryszewski Jarmark Koński, to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji powstała w konsekwencji z prz

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach s

Walne Zebranie Członków LGD „Wspólny Trakt” w Modrzejowicach

W dniu 9 lutego 2018  roku o godz. 1630 (II termin) w Folwarku „Bancer” w Modrzejowicach gmina Skaryszew, odbyło się Walne Ze

Strona 2 z 19012345...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO