link do facebook

Gminy członkowskie

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólne

Walne Zebranie Członków LGD „Wspólny Trakt”

Zarząd LGD „Wspólny Trakt” ze względu na czas epidemii, zdecydowało zorganizowaniu Walnego Zebrania w trybie zdalnym Zgodnie z § 1

Spotkanie KGW na terenie LGD „Wspólny Trakt”

Czas biegnie nieubłaganie. Już za chwilkę będziemy dokonywać poprawnych rozliczeń z otrzymanych dotacji. W związku z powyższym prz

Konsultacje publiczne – długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich

Komisja Europejska prowadzi do końca listopada konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wi

Sieciowe produkty w turystyce wiejskiej – od teorii do praktyki

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców i specjalistów ODR na szkolenie w formie webinarium

Uwaga! Rozpoczynamy partycypacyjny proces konsultacji pisemnych i ustnych w związku z propozycją zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Uwaga! Rozpoczynamy partycypacyjny proces konsultacji w związku z propozycją zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO