link do facebook

Gminy członkowskie

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA ogłaszają Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00

16 sierpnia 2018 ruszył Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Nowa audycja z cyklu Mazowieckiego Poradnika Rolniczego

To siódma z cyklu audycja – Mazowiecki Poradnik Rolniczy. Tematem wiodącym programu jest: Agroturystyka na Mazowszu. Zapraszamy do

XI Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 2/2018/G

W dniu 07.08.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie LGD przy ul. Wojska Polskiego 5 w Skaryszewie odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące

SGGW zaprasza na studnia podyplomowe „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”

Trwa rekrutacja na Podyplomowe studia „ROŚLINY I SUROWCE ROŚLINNE DLA ZDROWIA – JAKOŚĆ I WYKORZYSTANIE” na Wydziale Ogrodnictwa, B

[PROW] Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach po

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” – 31.07.2018r.

W dniu 31.07.2018 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5, odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru oper


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO