link do facebook

Gminy członkowskie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie: Przedsięwzięcia o

Dziesięć lat na „Wspólnym Trakcie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Godny jubileusz 10-lecia, poprzed

Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE

Zapraszamy 7 czerwca 2019 mieszkańców z terenu gmin Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica do Skaryszewa – budynek OSP w godzin

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne 21 maja 2019r

Wielu mieszkańców z terenu gmin:  Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica uczestniczyło w szkoleniu nt. rozpocząć lub rozwinąć pro

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej LGD „Wspólny Trakt” zapraszają kluby sportowe oraz JST na darmowe szkolenie

Szkolenie poświęcone, będzie kwestiom przekazywania i rozliczania dotacji klubom sportowym, temu co może być finansowane z dotacji

Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt 31.05.2019

Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków,


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO