link do facebook

Gminy członkowskie

Ponad 30 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego na Mazowszu zrealizowanych zostanie 300 inwestycji związanych z o

Dodatkowe warianty logo KSOW i zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmianie

Jaki jest nowy kierunek przyszłego rozwoju polityki według PoliRural_H2020?

Projekt badawczy PoliRural_H2020 wskazuje nowy kierunek przyszłego rozwoju polityki opartej na współpracy na obszarach wiejskich i

Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich – 40 milionów złotych trafi z budżetu państwa dla około 11,6 tysię

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikając

ARiMR informuje o wydłużeniu terminów naborów z PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naboró


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO