link do facebook

Gminy członkowskie

XXII EDYCJA PARAFIADY

W bieżącym roku organizowana będzie już XXII edycja Międzynarodowej Parafiady dla Dzieci i Młodzieży. W dniach 4 – 12 lipca w Wars

INFORMACJA W SPRAWIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W związku z nierzetelnymi artykułami na temat pracy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) informujemy:

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt informuje, iż w wyniku konkursu na pracownika Biura LGD zgodnie z pro

LGD Wspólny Trakt ogłasza nabór w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trak

PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA 2010 ROK

Województwo Mazowieckie ogłasza nabór wniosków inwestycyjnych na rok 2010 do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieck

PROGRAM EDUKACYJNY „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest hołdem składanym, poległym przed 70 laty, ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Jego celem jest


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO