link do facebook

Gminy członkowskie

SKANSEN ZAPRASZA NA SESJĘ NAUKOWĄ

6 lutego br. o godzinie 12.00 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu rozpocznie się sesja naukowa pt. „Tradycyjne sady i ich ochr

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU NABORU PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO UMIESZCZENIA

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 informuje, iż z dniem 31 marca 201

POCHWALMY SIĘ!

W 2009 roku wolna Polska obchodziła swoje 20 – lecie. Projekt 20latRP.pl – Pochwalmy się! to plebiscyt podsumowujący największe su

Nabór wniosków w ramach działania „Małe projekty”

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Wspólny Trakt” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strat

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Biura LGD

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” 26-640 SKARYSZEW, UL. SŁOWACKIEGO 6 poszukuje kandydatów na stanowis

DOTACJE NA ZABYTKI – NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje, że z dniem 15 stycznia 2010


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO