link do facebook

Gminy członkowskie

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO – KONSULTACJE SPOŁECZNE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Jak będzie wyglądał rozwój Mazowsza w najbliższej przyszłości? Na jaki poziom życia mogą liczyć jego mieszkańcy? Na te i wiele inn

MAZOWSZE WALCZY Z AZBESTEM

Z prowadzonych przez urząd marszałkowski statystyk wynika, że na Mazowszu znajduje się obecnie ponad 2,5 mln ton azbestu. Jego naj

Pliki do pobrania

Regulamin WZ LGD WT Regulamin organizacyjny Rady Regulamin Zarządu LGD WT

Międzynarodowe projekty kulturalne

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Przygotowanie i realizacja miedzynarodowych projektów kulturalnych (9-11 grudnia 2009)

Warszawa – seminarium pt.: „Zagadnienia finansowe oraz aspekty kontroli w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Program seminarium: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013. Zasady aplikowania o środki – Monika Kurek

„MAZOWSZE PIĘKNIEJE”

„Mazowsze pięknieje” – pod takim hasłem 26 października br. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ra


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO