link do facebook

Gminy członkowskie

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – SZKOLENIE

11-12 czerwca 2010r. Lokalna Grupa Działania „Wspóny Trakt” zorganizowała kolejne w tym roku szkolenie z zakresu Programu Rozwoju

Nabór wniosków na „Małe Projekty” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” wnio

Małe projekty – II nabór w roku 2010

Lokalna Grupa Działania (LGD) “Wspólny Trakt” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nowy kształt budżetu województwa

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 31 maja 2010 roku, przyjął zmiany budżetu na 2010 rok, spowodowane znacznym spadk

Nabór wniosków w działaniu PROW 2007-2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wnioski można będzie składać od dnia 28 czerwca 2010 r. do dnia 9 lipca 2010 r. Uprzejmie informujemy, że Prezes Agencji Restruktu

IX Mazowieckie Forum Samorządowe

27 maja 2010 roku rozpoczęło się IX Mazowieckie Forum Samorządowe w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dwudniowe obr


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO