link do facebook

Gminy członkowskie

Kościół p.w. św. Wojciecha w Kowali

W 1784 r. Kowalę kupił Jan Rogowski herbu Jastrzębiec szambelan królewski, porucznik wojsk polskich. Rogowski przystąpił do budowy

Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli w Bardzicach

Budowa świątyni została rozpoczęta w 1771 roku dzięki staraniom dziedzica Białobrzegów. Według tradycji starochrześcijańskiej utrz

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się

24-25.06.2010 BIURO NIECZYNNE

W związku z wyjazdem na szkolenie w dniu 24-25.06.2010r. (czwartek, piątek) Biuro LGD ”Wspólny Trakt” będzie nieczynne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów

Minister Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w konkursie na na

Ważna informacja

Informujemy, iż w związku z ostatnimi powodziami MRiRW wystosowało odpowiednie pismo dla beneficjentów Sektorowego Programu Operac


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO