link do facebook

Gminy członkowskie

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację – info dla beneficjentów

    Poradnik niniejszy przeznaczony dla benefi cjentów czterech ww. działań inwestycyjnych, porusza najbardziej istotne kwestie zw

Aktualizacja formularzy ekonomicznych planów operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

W związku z aktualizacją formularzy ekonomicznych planów operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” d

POSIEDZENIE RADY LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień OiRW

W dniu 14 kwietnia 2010 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień II Pos

POSIEDZENIE RADY LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień OiRW

           W dniu 14 kwietnia 2010 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, odbędzie się kolejn

POSIEDZENIE RADY OiRW

W dniu 7 kwietnia 2010 roku Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT”

       W dniu 7 kwietnia 2010 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, odbędzie się II Posiedze


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO