link do facebook

Gminy członkowskie

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ”WSPÓLNY TRAKT”

W dniu 21 MAJA 2010 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Wspólny Trakt ”

SZKOLENIE AGROTURYSTYKA JAKO MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU GOSPODARSTWA

W dniu 21 maj br. odbyło się na terenie Zajazdu ,,Złoty Karpik” w miejscowości Kosów 74, szkolenie dla przedstawicieli LGD n

I Rodzinny Festyn “Grunt to Rodzinka”

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na I Rodzinny Festyn „Grunt to Rodzinka”, który odbędzie się 23 maja 2010 r (niedziel

BIURO NIECZYNNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje, że w dniu 21 maja 2010 (piątek) z powodu szkolenia wyjazdowego B

Od 10 maja można składać wnioski o zaliczki na 7 działań z PROW 2007 – 2013

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budż

X FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ W SKARYSZEWIE

W  dniu 13 maja można było posłuchać pieśni religijnych na już X Festiwalu Piosenki Religijnej „Nowa Piosenka na Nowe Mileni


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO