link do facebook

Gminy członkowskie

Nabór wniosków w działaniu PROW 2007-2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wnioski można będzie składać od dnia 28 czerwca 2010 r. do dnia 9 lipca 2010 r. Uprzejmie informujemy, że Prezes Agencji Restruktu

IX Mazowieckie Forum Samorządowe

27 maja 2010 roku rozpoczęło się IX Mazowieckie Forum Samorządowe w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dwudniowe obr

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” zdnia 21.05.2010r.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Trakt” str. 1 str. 2

Janosikowe pochłania już 70 proc. dochodów Mazowsza

„Janosikowe” pochłonie nie jak zakładano na początku roku 54 proc. dochodów podatkowych województwa mazowieckiego, ale aż 70 proc.

FESTYN RODZINNY UKS GEPARD

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy w dniu 23 maja odbył się festyn rodzinny zorganizowan

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ”WSPÓLNY TRAKT”

W dniu 21 MAJA 2010 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Wspólny Trakt ”


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO