link do facebook

Gminy członkowskie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sołtykowie

Sołtyków 26-640 Skaryszew dyrektor Pani Jadwiga Wiszniewska

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Skaryszewie

ul. Kochanowskiego 16G 26-640 Skaryszew dyrektor Monika Bekasiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie

ul. Wojska Polskiego 5 26-640 Skaryszew dyrektor Pan Józef Rodzoch

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odechowie

Odechów 26-640 Skaryszew dyrektor Pan Tomasz Niewczas

Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach

Modrzejowice 26-640 Skaryszew p.o. dyrektor Pan Janiak Artur

Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie

Maków ul. Szkolna 6 26-640 Skaryszew dyrektor Pan Mariusz Chmielnicki


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO