link do facebook

Gminy członkowskie

Skaryszew – dziecięce zawody wędkarskie

Skaryszew – Dzień Dziecka

Skaryszewski jarmark koński – Wstępy

Wstępy – Skaryszewski Jarmark Koński, to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji powstała w konsekwencji z prz

Gmina Kowala

Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmując obszar 74,7 km2 należy d

Gmina Wierzbica

Gmina Wierzbica, położona jest w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie radomskim, ok. 20 km kierując się na połu

Gmina i Miasto Skaryszew

Gmina i Miasto Skaryszew położone są w południowej części byłego województwa radomskiego. Powierzchnia miasta wraz z gminą wynosi


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO