link do facebook

Gminy członkowskie

24-25.06.2010 BIURO NIECZYNNE

W związku z wyjazdem na szkolenie w dniu 24-25.06.2010r. (czwartek, piątek) Biuro LGD ”Wspólny Trakt” będzie nieczynne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów

Minister Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w konkursie na na

Ważna informacja

Informujemy, iż w związku z ostatnimi powodziami MRiRW wystosowało odpowiednie pismo dla beneficjentów Sektorowego Programu Operac

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – SZKOLENIE

11-12 czerwca 2010r. Lokalna Grupa Działania „Wspóny Trakt” zorganizowała kolejne w tym roku szkolenie z zakresu Programu Rozwoju

Nabór wniosków na „Małe Projekty” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” wnio

Małe projekty – II nabór w roku 2010

Lokalna Grupa Działania (LGD) “Wspólny Trakt” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO