link do facebook

Gminy członkowskie

Cmentarz żydowski – Wierzbica

Do czasów II wojny światowej w Wierzbicy mieszkała ludność pochodzenia żydowskiego, świadczy o tym mały kirkut. Ostatni pochówek o

Cmentarz zmarłych na cholerę – Zalesice

Mieszkańcy Wierzbicy na przestrzeni kilkudziesięciu lat zapomnieli o strasznej chorobie, jaka nękała ich przodków i zebrała duże ż

Kościół p.w. św. Stanisława bpa i m. w Wierzbicy

Parafia wierzbicka swoim istnieniem sięga XIII w. Dowodzi tego imię patrona. Kult św. Idziego rozpowszechniony był w średniowieczn

Kościół p.w. św. Wojciecha w Kowali

W 1784 r. Kowalę kupił Jan Rogowski herbu Jastrzębiec szambelan królewski, porucznik wojsk polskich. Rogowski przystąpił do budowy

Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli w Bardzicach

Budowa świątyni została rozpoczęta w 1771 roku dzięki staraniom dziedzica Białobrzegów. Według tradycji starochrześcijańskiej utrz

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się

Strona 170 z 191« Pierwsza...168169170171172...Ostatnia »

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
loga dolne

realizacja: alt-INFO