Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 24.11.2017

Lokalna Strategia Rozwoju 2016 -2023 Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt – aktualizacja 24 11 2017

Harmonogram naborów – aktualizacja 24.11.2017

1 – Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki v2.2r

2 – Wzór WoPG v2.2r

3 – Karty oceny WOPG BIURO v2.2r

4 – Karty oceny WOPG RADA v2.2r

5 – Deklaracja bezstronności pracownika v2.2r

6 – Wzór_UoPG v2.2r

7 – Wzór WoRG v2.2r

8 – Wzór sprawozdania v2.2r

Procedura oceny i wybory Grantobiorców_2.2r

Procedura-oceny-i-wyboru-operacji-LGD-WT-24.11.2017