Gmina Kowala

Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmując obszar 74,7 km2 należy do mniejszych gmin powiatu radomskiego, natomiast pod względem ilości mieszkańców wynoszącej obecnie 10.700 osób lokuje się nieco powyżej średniej dla całego regionu.

Od strony północnej Kowala graniczy z Radomiem, od wschodu z jego osiedlami mieszkaniowymi i gminą Skaryszew, od południa z gminami Orońsko i Wierzbica, a od zachodu z gminą Wolanów. Położenie geograficzne naszej gminy, w bezpośredniej bliskości aglomeracji miejskiej oraz dogodnych szlaków komunikacyjnych, daje szczególne możliwości jej rozwoju. Na obszarze gminy przyległym do Radomia przeważa zabudowa podmiejska z dynamicznie rozwijającą się sferą usług, natomiast jej południowa część to region typowo rolniczy, w którym obok tradycyjnych gospodarstw wzrasta ilość specjalistycznych ferm hodowlanych oraz producentów owoców i warzyw. Spośród kilkuset przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy Kowala najważniejsze znaczenie mają firmy transportowe, piekarnie i wytwórcy mebli.

W ostatnich latach nasza gmina stała się atrakcyjnym miejscem dla wielu Radomian, szukających miejsc wypoczynku i weekendowej rekreacji. To właśnie z myślą o nich już dziś powstają gospodarstwa agroturystyczne, oferujące różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu. Temu kierunkowi rozwoju Kowali sprzyja gminny samorząd, którego priorytetem są obecnie inwestycje proekologiczne

Kowala i jej okolice mają ciekawą historię, bogatą kulturę i tradycję. W źródłach historycznych niektóre miejscowości z naszego regionu pojawiają się już na przełomie XIII i XIV w. Do najważniejszych zabytków zalicza się modrzewiowy kościół w Bardzicach z XVIII wieku oraz barokowy kościół św. Wojciecha w Kowali.

Na terenie gminy Kowala mają swoje siedziby: urząd gminy, urząd pocztowy, bank spółdzielczy, gminne centrum informacji, gminny ośrodek pomocy społecznej, ośrodek integracji środowiskowej „Szansa”, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pięć publicznych szkół podstawowych, publiczne gimnazjum, publiczne przedszkole, publiczna biblioteka, sześć kościołów parafialnych, apteka, komisariat policji, gminny klub sportowy „ZORZA” Kowala, cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej. Swoje usługi oferują także stacje paliw, motel i dwa lokale gastronomiczne

Gminę tworzy 18 sołectw w skład których wchodzi 26 miejscowości. Łącznie liczba mieszkańców na 31 grudnia 2008 roku wyniosła 10963.

Imprezy odbywające się cyklicznie (co roku):

maj

festyn rodzinny przy PSP w Mazowszanach

czerwiec

festyn z okazji dnia dziecka przy PSP w Kowali

sierpień

letni festyn rodzinny w Kowali z inscenizacją
bitwy pod Kowalą