Kościół p.w. św. Wojciecha w Kowali

W 1784 r. Kowalę kupił Jan Rogowski herbu Jastrzębiec szambelan królewski, porucznik wojsk polskich. Rogowski przystąpił do budowy drewnianej świątyni, która już w 1790r. została konsekrowana. Niestety kilka lat później w 1794r. nowo powstały kościół spłonął od uderzenia pioruna. Niezrażony zniszczeniem kościoła Jan Rogowski rozpoczął budowę, już w innym miejscu nowego kościoła, tym razem murowanego. Według źródeł kościelnych Jan Rogowski zmarł w 1801 r., jednak spisy szlachty galicyjskiej (Galicja Zachodnia, zabór austriacki) wymieniają go w 1804r. Pewne jest, że Rogowski nie ukończył budowy kościoła, zrobił w 1806r. to jego zięć Jan Niepomucen Jasiński mąż Eleonory z Rogowskich. Dnia 19 X 1806r. nowa świątynia została konsekrowana przez biskupa Jana Kantego Lenczewskiego. Rok później , w 1807 r. zmarła żona Jana Rogowskiego. W kościele znajdują się płyty z epitafiami Jana Rogowskiego i jego żony.

źródło: Urząd Gminy w Kowali