Kościół p.w. św. Judy Tadeusza w Dąbrówce Warszawskiej

W latach osiemdziesiątych w Dąbrówce Warszawskiej przy współudziale całej społeczności została wybudowana kaplica pod wezwaniem św. Judy Tadeusza. Jej obsługę prowadzili księża z parafii św. Stanisława z Wierzbicy. Od 30 maja 1998r. kaplica w Dąbrówce stała się samodzielną parafią i skupia wiernych z Dąbrówki Warszawskiej i Zalesic. W Zalesicach znajduje się kaplica, która wcześniej wchodziła w skład parafii Wierzbica. Proboszczem parafii św. Judy Tadeusza został ks. Bogdan Siurnik. Po przybyciu do nowej parafii, wykorzystując otoczenie kaplicy, rozpoczął budowę tzw. Golgoty i Drogi Krzyżowej wiodącej wzdłuż leśnych ścieżek. Golgota położona jest na lekkim wzniesieniu i otoczona lasem. Wykonana jest z kamieni polnych różnej wielkości. Zbierali je parafianie wraz z księdzem na terenie parafii i nie tylko. Zdobią ją witraże wykonane z wypalonych, kolorowych zniczy. Projektantem i głównym nadzorcą Golgoty jest ksiądz proboszcz.

źródło: Czyżewska Aneta, “Wierzbica”, Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA, 2004