Kontakt

 Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”

Kierownik Biura LGD „Wspólny Trakt” – Paweł Piasek Tel. kom. 504 094 459

Asystent projektu – Anna Kasińska Tel. kom. 733 828 933

Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

ul. Marii Walewskiej 6/1, 26-624 Kowala – Stępocina

lgd@wspolnytrakt.pl
www.wspolnytrakt.pl

NIP  7962858801, REGON 141666356

 

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez LGD „Wspólny Trakt”  przy ulicy Wojska Polskiego 5, 26- 640 Skaryszew  jest Prezes Zarządu LGD „Wspólny Trakt”.
  2. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie „LGD „Wspólny Trakt” w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Prezesa Zarządu LGD „Wspólny Trakt”.

19.2 klauzule informacyjne RODO