Wyniki naboru

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt informuje, iż w wyniku konkursu na pracownika Biura LGD ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2010 roku, zgodnie z procedurą naboru pracowników, w dniu 28 grudnia 2010 roku podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Anny Kasińskiej mieszkanki gminy Skaryszew na stanowisko asystenta projektu.

Pobierz: protokół komisji d/s naboru

Pobierz: lista osób spełniających wymagania formalne

Pobierz: lista osób nie spełniających wymagań formalnych