UNIJNE WSPARCIE NA ODNOWĘ I ROZWÓJ WSI

Aż 107 mln zł trafi na Mazowsze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W tym roku wśród 295 projektów inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z UE są m.in. rewitalizacje parków i rynków, rozbudowy szkół, inwestycje drogowe, budowy parkingów i chodników, a także remonty świetlic, boisk i stadionów.

24 października w Ostrołęce wicemarszałek Stefan Kotlewski, a 22 października w Ciechanowie i 26 października w Warszawie Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali łącznie 167 umów z beneficjentami PROW 2007-2013. Pozostałe umowy zostaną podpisane w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W sumie wartość dofinansowanych projektów wynosi blisko 200 mln zł, z czego ze środków unijnych pochodzić będzie 107 mln zł.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwia także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Dotychczas dzięki realizacji tego typu projektów odnowione zostały ważne historycznie i kulturalnie miejsca w małych miejscowościach na Mazowszu. Wpłynęło to zarówno na poprawę jakości życia mieszkańców, jak i na wzrost atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej tych obszarów.

Wykaz projektów, których umowy na dofinansowanie już zostały podpisane