Rada LGD „Wspólny Trakt” wybrała wnioski do dofinansowania

LGD Wspólny TraktW dniu 1 października 2013 roku o godz. 15.00 w naszej siedzibie , ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień X Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt”. Rada dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”małe projekty” oraz ”Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 7 wniosków z  małych projektów na kwotę dofinansowania 213 177,16 zł. oraz 4 wnioski na Odnowę i rozwój wsi na łączną kwotę 601 450,00 zł. Do biura LGD Wspólny Trakt nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z pierwszego dnia posiedzenia. W wyniku oceny RADA uznała wszystkie wnioski za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Jeden z wniosków nie zmieścił się w limicie środków podanych w ogłoszeniu i nie uzyskał dofinansowania. Listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania znajdują się poniżej.

3

2

1

Uchwała nr 96 Ostateczna lista operacji ocenionych – pdf

zał do uchwały nr X 96 13 – MP- Ostateczna lista operacji ocenionych – pdf

zał do uchwały nr X 97,98,99,100,101,102 – pdf

zał.do uchwały nr 103 Lista operacji nie wybranych do dofinansowania – pdf

 

Uchwała nr 104 Ostateczna lista operacji ocenionych – p

zał. do uchwały nr X105, 106, 107, 108 13 – OiRW – pdf

zał. do uchwały nr X 104 13 – OiRW – pdf