POSIEDZENIE RADY OiRW

W dniu 7 kwietnia 2010 roku Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Odnowa i rozwój wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1500000,00 zł.

W wyniku oceny Rada uznała je wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista ocenionych operacji wraz z punktacją znajduje się poniżej.

Do pobrania: