POSIEDZENIE RADY OiRW i MAŁE PROJEKTY – CZĘŚĆ I

W dniu 5 sierpnia 2010 roku Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru Odnowa i rozwój wsi złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 650 237,00 zł. W ramach naboru Małe projekty złożono 9 wniosków na łączną kwotę 136 157,98 zł .

W wyniku oceny Rada uznała je wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Listy ocenionych operacji wraz z punktacją znajdują się poniżej.

Do pobrania:

6. Załącznik nr 1 do uchwały nr40-10 – Lista rankingowa OiRW

5. Uchwała nr 27-2010 Lista operacji ocenionych

II część Posiedzenia Rady odbędzie się 12 sierpnia o godz. 16.00