POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień

W dniu 12 sierpnia 2010 roku o godz. 16.00 w naszej siedzibie , ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień IV Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” w tym roku. Rada dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Odnowa i rozwój wsi”, oraz małe projekty w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 3  wnioski z odnowy i 9 wniosków z małych projektów.

W wyniku oceny RADA uznała wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Do dofinansowania wybrała wszystkie wnioski z Odnowy i rozwoju wsi oraz 8 wniosków z małych projektów. Jeden wniosek nie został wybrany do dofinansowania, ponieważ nie zmieścił się w limicie dostępnych środków w tym naborze.

Poniżej lista operacji wybranych do dofinansowania: