POSIEDZENIE RADY LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień MP

W dniu 25 marca 2010 roku RADA Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” rozpoczęła o godz. 15.00 II część Posiedzenia na której dokonano wyboru złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do dofinansowania. W ramach naboru złożono 8 wniosków. W wyniku oceny RADA uznała je wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Jeden wniosek nie został wybrany do dofinansowania, ponieważ nie zmieścił się w limicie środków w tym naborze.

Listy do pobrania: