POSIEDZENIE RADY LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień TiRM

       W dniu 13 maja 2010 roku o godz. 9.00 w naszej siedzibie , ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień III Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” w tym roku. Rada dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 1 wniosek. W wyniku oceny RADA uznała go za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i wybrała do dofinansowania.

Poniżej lista operacji wybranych do dofinansowania: