POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – druga część

W dniu 12 kwietnia 2011 roku o godz. 15.00 w naszej siedzibie , ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień VI Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt”. Rada dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Małe Projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 4  wnioski z małych projektów na łączną kwotę dofinansowania 92 350,00 zł.

W wyniku oceny RADA uznała wszystkie wnioski za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i wybrała je do dofinansowania.

Do pobrania: