POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – druga część

W dniu 5 lipca 2011 roku o godz. 15.30 w naszej siedzibie , ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień VII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt”. Rada dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 2 wnioski z Różnicowania na łączną kwotę dofinansowania 200 000,00 zł. oraz 2 wnioski na Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw na łączną kwotę 359 343,00 zł.

W wyniku oceny RADA uznała wszystkie wnioski za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Jeden z wniosków nie zmieścił się w limice środków podanych w ogłoszeniu i nie uzyskał dofinansowania. Listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania znajdują się poniżej.