POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień

W dniu 12 października 2010 roku o godz. 15.30 w naszej siedzibie , ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień V Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” w tym roku. Rada dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 1  wniosek.

W wyniku oceny RADA uznała wniosek za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i wybrała go do dofinansowania.

Poniżej lista operacji wybranych do dofinansowania: