Ponad 11,33 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej terminami czyli 1 grudnia ubiegłego roku. Przekazywanie tych dopłat rolnikom jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję. O dopłaty zwróciło się bowiem około 1,375 miliona beneficjentów, którzy wiosną 2010 roku złożyli wnioski do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby ponad 1,328 miliona rolników, czyli blisko 97%, otrzymało już decyzję o przyznaniu takich dopłat. Pozostali rolnicy otrzymają decyzję z ARiMR po zakończeniu u nich kontroli, wymaganych prawem unijnym i krajowym.

Dotychczas na konta bankowe ponad 1,27 mln rolników Agencja przekazała ponad 11,33 miliarda zł z dopłat bezpośrednich za 2010 r. We wszystkich krajach Unii Europejskiej dopłaty bezpośrednie muszą być wypłacone do 30 czerwca 2011 roku.

W Polsce łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie za 2010 r. wynosi 12,8 miliarda złotych. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 30 września ubiegłego roku oficjalnego kursu wymiany złotówki na euro, który wynosił wtedy 3,9847 złotego za euro. Takie kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. Ten kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż kurs według którego wypłacano dopłaty za 2009 rok, bo wtedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma wypłat dopłat bezpośrednich za 2010 r. będzie jednak wyższa niż za 2009 r., bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrosła ona o 10% i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną (wraz z uzupełnieniem ze środków krajowych) poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 Unii Europejskiej.