Lista operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” w ramach Działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2011 r. przyjął uchwałę Nr 628/34/11 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach od 1 lipca 2010 r. do 30 lipca 2010 r. Za pośrednictwem ww. LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Wszystkie złożone wnioski w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, oceniono pozytywnie.

http://www.prow.mazovia.pl/upload/articles/Nabory_Leader/Odnowa_Wsi/Listy_op_Odnowa_LGD/LGD_Wspolny_Trakt__lista_operacji__II.xls