Lista operacji wybranych przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach Działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi”

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 29 listopada 2010 r. przyjął uchwałę Nr 2469/404/10 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach od 3 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. Za pośrednictwem ww. LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Wszystkie złożone wnioski w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, oceniono pozytywnie.

Listy_Odnowa_LGD/Odnowa_wsi_LGD_Wspolny_Trakt__lista.xls