Konferencja Infrastruktura wiejska – od projektu do efektu, podsumowanie konkursu „Przyjazna wieś”

27 października 2009 r. odbyła się konferencja „Infrastruktura wiejska – od projektu do efektu”, która miała na celu podsumowanie konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w Polsce w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych.
Konferencję otworzył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, a jej organizatorem był Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Konkurs został realizowany w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. W etapie I konkurs prowadziło 16 sekretariatów regionalnych KSOW. W etapie II konkurs przeprowadziła Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.
Prawo zgłaszania projektów do konkursu przysługiwało beneficjentom projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych na obszarach wiejskich i współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej od maja 2004 r. Zgłoszenia do konkursu były składane w sekretariatach regionalnych KSOW właściwych dla miejsca realizacji inwestycji w terminie od 13 lipca do 31 sierpnia 2009 r.
Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowały się projekty, które zajęły I miejsca w konkursach regionalnych. W II etapie ogólnopolskim powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Centralna Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli: Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na posiedzeniu roboczym w dniu 19 października br. wyłoniła trzech zwycięzców konkursu: 
– I miejsce – Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz odbudową zabytkowego folwarku w Mniszkach, beneficjent – Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie. 
– II miejsce – Odbudowa przedwojennego Obserwatorium Astronomicznego – Miasteczko Gwiezdne Lubomir, beneficjent – Gmina Wiśniowa, województwo małopolskie. 
– III miejsce – Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, beneficjent – Miasto i Gmina Radków, województwo dolnośląskie.
Ogłoszenie wyników konkursu ogólnopolskiego przedstawił podsekretarz stanu Artur Ławniczak. Laureaci otrzymali okolicznościowe statuetki i honorowe dyplomy.
W czasie konferencji przeprowadzona została także dyskusja na temat „Jak stworzyć przyjazną wieś?”, którą poprowadził dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Marciniak.