INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT”

       W dniu 7 kwietnia 2010 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, odbędzie się II Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt”. Rada będzie dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru, zakończonego 31 marca 2010 roku złożono 3 wnioski na łączną kwotę 1500000,00 złotych.

Informuję, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w godzinach pracy biura LGD.