Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – formularz wniosku

Formularze obowiązują w ramach naborów rozpoczętych w dniu 19 stycznia 2012 r. i później oraz rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 19 stycznia 2012 r.

WOPP_413_312_LGD -wt

ekonm_plan_operacji11_41_413_312_aktywny

ekonomiczny_plan_oper11_41_413_312

Instrukcja_ekonom_plan_operacjiW11_41_413_312

InstrukcjaW1_41_413_312

osw_de_minimis14_41_413_312_

osw_wl13_41_413_312_

oswi_status_mikro12_41_413_312

WOPP_413_312_LGD – WT