Puchar Mazowsza w Grillowaniu

W związku z organizowanymi VI Dniami Produktu Tradycyjnego „Polskie Smaki”, które odbędą się w dniach 12 – 13 maja 2010 roku i mają na celu promocję żywności lokalnej i regionalnej, pragniemy serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w imprezie towarzyszącej: Pucharze Mazowsza w Grillowaniu. Mistrzostwa są coroczną imprezą rodzinną nakierowaną na promocję wypoczynku na łonie natury, popularyzację tradycyjnych polskich smaków ukrytych w produktach z grilla oraz integrację społeczności lokalnej. Podobnie jak rok temu honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W załączniku przesyłam szczegółowe informację wraz z zaproszeniem oraz regulamin Pucharu Mazowsza w Grillowaniu.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyżej wymienionej imprezie, gdyż do wygrania są atrakcyjne nagrody. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma certyfikat Mistrza Grillowania.

 

Z poważaniem

Sławomir Grzegrzółka

Koordynator Projektu

_______________________________________________

POLSKIE SMAKI Sp. z o.o.

Ul. Skrajna 1A

05 – 091 Ząbki

Tel. (022) 771 58 88/ Fax (022) 771 57 02

E – mail: slawomir.grzegrzolka@agrotechnika.pl

Zaproszenie na Puchar Grillowania

REGULAMIN

Puchar Mazowsza w Grillowaniu 2010

§ 1 Sprawy ogólne

1. Organizatorami Pucharu Mazowsza w Grillowaniu, dalej zwanego współzawodnictwem, są Polskie Smaki, Praska Giełda Spożywcza, UPEMI – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Stalgast.

Patronat nad współzawodnictwem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

2. Celem głównym współzawodnictwa jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o grillowaniu i tradycji kulinarnej, promocja smaków i tradycji kuchni Mazowsza, promocja wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu,

3. Uczestnicy współzawodnictwa powinni wykazać się znajomością w przygotowaniu oryginalnych dań oraz dań opartych na tradycyjnym smaku w nowoczesnej aranżacji.

4. Współzawodnictwo będzie się odbywało w dwóch etapach: Mistrzostwa Środowiskowe i Wielki Finał w miesiącu maju i czerwcu

5. Miejscem współzawodnictwa jest teren Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach koło Warszawy

6. Nad prawidłowością przebiegu współzawodnictwa będzie czuwało jury powołane przez organizatorów w następującej liczbie:

Przewodniczący jury

Komisja techniczna ( do 3 osób)

Komisja degustacyjna, tzw. jury VIP-ów (do 10 osób)

§ 2 Zasady uczestnictwa

1. W każdych Mistrzostwach Środowiskowych oraz w Wielkim Finale może uczestniczyć max 12 ekip w składzie dwu lub trzy osobowym.

Uczestnikami Mistrzostw Środowiskowych będą zespoły wyłonione na podstawie zgłoszeń.

2. Mistrzostwa Środowiskowe podzielone zostaną na trzy odrębne współzawodnictwa:

a.12.05.2010 roku Mistrzostwa w Grillowaniu Tradycyjnym – przeznaczone dla przedstawicieli społeczności lokalnych (Lokalne Grupy Działania, Samorządy, Urzędy), producentów żywności tradycyjnej, gospodarstw agroturystycznych.

b.29.05.2010 roku Mistrzostwa Familijne w Grillowaniu – przeznaczone dla grillujących rodzin lub przyjaciół.

c.10.06.2010 roku Mistrzostwa Plenerowe w Grillowaniu – przeznaczone dla restauratorów, zakładów masarskich, hurtowni dystrybucyjnych mięso i jego wyroby, szkół gastronomicznych, producentów artykułów do grillowania.

3. Wielki Finał odbędzie się 19.06.2010 roku

4. Uczestnikami Wielkiego Finału Pucharu Mazowsza w Grillowaniu 2010 będą po trzy najlepsze zespoły z Mistrzostw Środowiskowych.

5. Zwycięzca każdych Mistrzostw Środowiskowych otrzyma w nagrodę grill gazowy, zaś za miejsca II i III nagrodą będą grille węglowe.

Zwycięzca Wielkiego Finału otrzyma skuter zaś za II i III nagrodami będą rowery.

6. Zgłoszenie należy przysyłać na e-mail: <grillowanie@polskiesmaki.com.pl> do 14 dni przed ogłoszonym terminem współzawodnictwa, podając nazwisko kapitana i recepturę potraw.

7. W sprawach merytorycznych i technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail: <grillowanie@polskiesmaki.com.pl, tel. 22 771 57 01

§ 3 Zasady Konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest:

– danie mięsne

– danie rybne

lub

– danie wegetariańskie

( wszystkie kategorie wykonane muszą być w 6 porcjach).

2.Każda nadesłana receptura musi zawierać:

a. nazwę potrawy

b. wyszczególnione składniki z proporcjami podanymi na 6 porcji

c. opis wykonania

3. Organizator zapewnia:

a. dostęp do pieca konwekcyjno – parowego

b. grill gazowy

c. refundację kosztów zakupu produktów do grillowania do kwoty 100 zł na podstawie okazanych dowodów zakupu

d. miejsce pod namiotem wyposażone w stolik

4. Wszystkie pozostałe produkty i sprzęty potrzebne do przygotowania dań konkursowych, garnki, patelnie, drobny sprzęt kuchenny, porcelanę itp. każda z ekip przywozi ze sobą.

5. Ekipy startują w dowolnym ubraniu kucharskim( bluza, zapaska, czapka dowolną).

6. Ekipy będą wpuszczane na stanowiska według wylosowanej kolejności co 15 min.;

7. Na przygotowanie potraw uczestnicy mają 60 minut.

8. Każda ze startujących ekip przygotowuje po 6 porcji dań konkursowych ( 2 dla tzw. jury degustacyjnego, 1 danie do ekspozycji i 3 dla publiczności).

9. Jury techniczne będzie kontaktowało się w trakcie oceny dań konkursowych z jury degustacyjnym.

§ 4 Sposób punktacji jury technicznego i jury smakoszy

1.Nad prawidłowością punktacji czuwać będzie JURY KONKURSU

2.Dania konkursowe będą oceniane przez dwa składy jury:

Jury techniczne – trzyosobowe, ocenia:

– przygotowanie stanowiska pracy – maks. 5 punktów

– zużyty surowiec – maks. 5 punktów

– czystość pracy – maks. 5 punktów

– profesjonalizm pracy – maks. 10 punktów

– wygląd stanowiska po pracy – maks. 5 punktów

Każdy członek jury technicznego może przyznać maksymalnie 30 punktów.

Jury degustacyjne VIP-ów – dziesięcioosobowe , ocenia:

– wygląd i aranżację – maks. 15 punktów

– dobór składników – maks. 15 punktów

– smak – maks. 40 punktów

Każdy członek jury degustacyjnego może przyznać maksymalnie 70 punktów.

§ 5 Postanowienia organizacyjne

1.Ilość ekip startujących – maksymalnie 12.

2.Jury przyzna: I, II, i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów.

3.Nagrodą specjalną za I miejsce w Wielkim Finale jest Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.

4.Każda ekipa uczestnicząca w Mistrzostwach otrzyma pamiątkowy certyfikat Mistrza Grillowania oraz drobne upominki od sponsorów.

5.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas konkursu w tym zdjęć osób i potraw.

6.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie konkursu.

7.Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych ustalają organizatorzy

Wszelkie informacje i zgłoszenia do zawodów prosimy wysyłać na adres:

e-mail grillowanie@polskiesmaki.com.pl