Polski Producent Żywności 2011

Kontynuując działania na rzecz promocji rodzimego rolnictwa i przetwórstwa, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pragnie poinformować o piętnastej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności 2011”.

Województwo Mazowieckie w 2011 roku po raz kolejny bierze udział w tej inicjatywie, starając się aktywnie pokazywać na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim wyróżniające się firmy i produkty rolno – spożywcze godne najwyższych laurów promocyjnych. Szczegółowy regulamin Konkursu wraz z Kartą Zgłoszeniową są również zamieszczone na stronach internetowych Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego: www.ekwiatkowski.poznan.pl

Dla pełnego zrozumienia wagi proponowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów promocyjno – marketingowych informujemy dodatkowo, iż:

1.Etap regionalny jest całkowicie nieodpłatny dla producentów.

2.Etap regionalny Polskiego Producenta Żywności 2011 polega na wypełnieniu karty zgłoszeniowej i przesłaniu jej faxem do Urzędu Marszałkowskiego na numer (022) 59-79-702, bądź listownie na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, bądź drogą elektroniczną na adres k.kuran@mazovia.pl do dnia 20 kwietnia 2011 r.

3.Kapituła na posiedzeniu plenarnym w maju 20011 r. dokona wyboru tzw. finalistów regionalnych zgłoszonych później do etapu krajowego.

4.Finaliści regionalni Konkursu są wyróżniani przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomami niezależnie od podjęcia decyzji o udziale w etapie krajowym. Fakt zdobycia laurów regionalnych jest nagłaśniany medialnie przez służby informacyjne Urzędu, finaliści otrzymują uprzywilejowaną pozycję przy wyborze ofert na organizowane stoiska regionalne Samorządu Województwa Mazowieckiego.

5.Etap krajowy odbędzie się w Poznaniu

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu lub drogą mailową: Krzysztof Kuran 22/ 59-79 339, k.kuran@mazovia.pl

Regulamin: http://mazowieckie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/mazowieckie/pliki/regulamin_PP%C5%BB.doc

Karta zgłoszeniowa: http://mazowieckie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/mazowieckie/pliki/PP%C5%BB_karat_zg%C5%82oszeniowa.doc