OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków od dnia 7 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017r do godz. 1400

Ogłoszenie o naborze 1 2017 – podejmowanie działalności gospodarczej PDF

Harmonogram naborów – PDF

Kryteria wyboru operacji  – PDF

Oświadczenie-wyrażenie-zgody-na-przetwarzanie-danych-2014-2020

Ankieta dla beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie – PDF

Ankieta dla beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie – edytowalna

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Podejmowanie działalności gospodarczej – PDF

Formularze wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem:http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html
.
.
.
.
.
.