Nowy wniosek o przyznanie pomocy Odnowa i rozwój wsi w ramach osi Leader – wersja 4

Najbliższy nabór na działanie ”Odnowa i rozwój wsi” w Lokalnej Grupie Działania ” Wspólny Trakt”  przewidziany jest na sierpień 2012 roku. Limit dostępnych środków w tym konkursie będzie wynosił 762 483,33 zł.