Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów

Minister Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów. Nadsyłane prace powinny dotyczyć programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych perspektywy finansowej na lata 2004-2006 bądź 2007-2013.

Prace konkursowe powinny być obronione w terminie między 01.11.2009 r. a 31.10.2010 r. i nadsyłane do 30.11.2010 r. na następujący adres:

Źródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

ul. Wspólna 2/4, 00-926Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu

funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów”.

 

za zajęcie 1. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł oraz możliwość publikacji pracy magisterskiej w 100 egzemplarzach;

za zajęcie 2. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

za zajęcie 3. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie są dostępne w regulaminie konkursu.

Pobierz pliki:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Documents/RPO_Formularz_konkursmgr_24052010.doc

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Documents/RPO_regulamin_mgr_24052010.pdf

Komisja oceniająca prace szczególnie wysoko punktować będzie samodzielną analizę danych dotyczących efektów wdrażania funduszy strukturalnych oraz innowacyjne ujęcie tematu. Laureaci tej edycji konkursu zostaną ogłoszeni w marcu 2011 r.