Informacja o numerze identyfikacyjnym nadawanym przez ARiMR

Uprzejmie informujemy, iż każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa, na granty musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html