Harmonogramy realizacji przedsięwzięć i naborów wniosków w latach 2012 – 2015

Aktualizacja harmonogramów

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w okresach półrocznych:

Harmonogram – okresy półroczne – aktualizacja 11.05.12

Harmonogram – aktualizacja 02.12.11

Harmonogram przewidywanych terminów podawania

Załącznik do LSR nr 10. Harmonogram naborów – aktualizacja 11.05.12

 Harmonogram uruchamiania naborów – aktualizacja 02.12.11