Odechów

Grobowiec wykonany z lastrika. Na grobie marmurowa płyta z wyrytymi napisami. Obok płyty mosiężne znaki: AK i Polski Walczącej. Z tyłu grobu żelazny krzyż z emblematem Polski Walczącej. Grób grodzony metalowym płotkiem z emblematami krzyża kombatanckiego znajduje się na cmentarzu parafialnym w Odechowie. Grób powstał w 1946 r. dzięki staraniom Pana Zenona Zabrzucha. Wybudowano go ze składek kombatanckich.

TREŚĆ NAPISU

Bóg-Honor-Ojczyzna

Grób żołnierzy AK poległych w walce z UB 01.06.1946 w Odechowie.

Jerzy Tyralski ps. „Boruta”

Stanisław Rębiś z Ostrownicy

Cześć ich pamięci – koledzy