Maków

Grób nieznanego żołnierza usytuowany jest obok drogi Maków-Bogusławice. Płyta grobu wyk. z lastryka obok grobu stoi przydrożny krzyż wykonany również z lastryka z napisem: Królowo Korony Polskiej módl się za nami – OSP w Makowie wrzesień 1981. Całość ogrodzona metalowym płotkiem. Grób wybudowali mieszkańcy wsi w 1958 r. by upamiętnić rozstrzelanie przez Niemców we wrześniu 1939 roku w Makowie żołnierza Wojska Polskiego.

TREŚĆ NAPISU:

Nieznanemu żołnierzowi poległemu w walce za Ojczyznę najeźdźcom hitlerowskim we wrześniu 1939r. Płytę tę ofiarowała Gromadzka Rada Narodowa w Makowie.