Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
 
.
.
.
.
.
.
.
 

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania, nabór 3/2016 – listy rankingowe i protokoły

W ramach naboru 3/2016 zgodnie z zakresem tematycznym Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, limit środków w ogłoszonym naborze wynosi dla:

  1. Przedsięwzięcia 1.5.1 Centra Aktywności:

     600 000 zł

  1. Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju:

     600 000 zł

  1. Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie:

    1 200 000 zł

W ramach pierwszego i trzeciego przedsięwzięcia nie zarejestrowano żadnego wniosku. W ramach drugiego przedsięwzięcia wpłynęło 4 wnioski na łączną kwotę 347 468 zł.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie ocenę wstępną.

 

Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju

Lista operacji wybranych i niewybranych (rankingowa)

Czytaj dalej