Edwardów

Pomnik znajduję się przy drodze lokalnej w Edwardowie i upamiętnia miejsce rozstrzelania partyzantów we wsi 6 marca 1944 roku.. Obelisk w kształcie płyty nagrobnej z lastryka usytuowany na dwóch schodkach jest ogrodzony metalowym płotkiem. Pomnik powstał około 1970 roku, a jego fundatorem było społeczeństwo Odechowa.

Czytaj dalej

Pomnik powstańców poległych w bitwie pod Kowalą

Latem 1863r. w okolicach Wąwolnicy niedaleko Puław zorganizował się oddział pod wodzą Teodora Cieszkowskiego pseudonim „Ćwiek”. Faktycznym dowódcą oddziału był major Murdelio. Był to kilkusetosobowy, bardzo dobrze wyposażony w broń, oddział powstańczy. Dołączył do niego oddział pod wodzą Eminowicza (1837-1864), który walczył wraz z Langiewiczem, a potem był szefem sztabu w oddziale Czachowskiego. Po rozbiciu partii Czachowskiego w czerwcu 1863r. podpułkownik Eminowicz sam sformował nowy oddział i dołączył do grupy Cieszkowskiego w lubelskim. Razem, partia Cieszkowskiego i Eminowicza liczyła ponad 1200 ludzi. Czytaj dalej