OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 16 marca 2018r. od godz. 8:00 do dnia 30 marca 2018r. do godz. 1400.

Ogłoszenie o naborze -granty 16.03.18

Link do generatora wniosków; https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9462e00f46a808af&&b=8eedc94e2431ee9fa282adee0efbd028

Czytaj dalej

Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych

W dniu 15 luty 2018r (czwartek), odbędzie się szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych 

Cel szkolenia:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie warunków aplikowania, sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych z uwzględnieniem Procedura oceny
i wyboru projektów grantowych/operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  Czytaj dalej