Aktualizacja Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

logo-390Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załącznik nr 21 Harmonogram naborów aktualizacja 15.06.16

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW 2014-2020

OGŁOSZENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI TYPU „BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH” W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020.

Czytaj dalej