Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – wniosek

     Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; Czytaj dalej