Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl Czytaj dalej

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania, nabór 3/2016 – listy rankingowe i protokoły

W ramach naboru 3/2016 zgodnie z zakresem tematycznym Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, limit środków w ogłoszonym naborze wynosi dla:

  1. Przedsięwzięcia 1.5.1 Centra Aktywności:

     600 000 zł

  1. Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju:

     600 000 zł

  1. Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie:

    1 200 000 zł

W ramach pierwszego i trzeciego przedsięwzięcia nie zarejestrowano żadnego wniosku. W ramach drugiego przedsięwzięcia wpłynęło 4 wnioski na łączną kwotę 347 468 zł.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie ocenę wstępną.

 

Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju

Lista operacji wybranych i niewybranych (rankingowa)

Czytaj dalej

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt”

Uprzejmie zapraszam Członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” na Posiedzenie  Nr I/17 w dniu 18.01.2017r. (środa) o godzinie 1000, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.