Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenie pt. Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej. Szkolenie rozpocznie się w dniu 26.09.2018r o godzinie 9.00 w siedzibie CDR Oddział w Radomiu ul. Chorzowska16/18. Celem szkolenia jest przekazanie doradcom aktualnych wymagań obowiązujących producentów rolnych w zakresie ograniczenia zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw oraz zmian w przepisach prawnych dotyczących znakowania i jakości handlowej przy wprowadzaniu do obroty rynkowego tych produktów.

Koszty dydaktyczne i uczestnictwa w szkoleniu dla doradców ODR pokrywa Centrum Doradztwa Rolniczego. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w przeddzień szkolenia oraz śniadania w dniu szkolenia po uprzednim zgłoszeniu. Jednostka delegująca uczestnika pokrywa koszty dojazdu do CDR O/Radom.

Zgłoszenie udziału w szkoleniach prosimy przesłać na załączonych Kartach zgłoszenia uczestnictwa do dnia 24.09.2018 roku pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18 26-600 Radom lub e-mailem (skan) na adres radom@cdr.gov.pl lub faksem na numer 483654970.

Informacje w sprawie rekrutacji:

Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego – Tomasz Gielo tel. 48 3656924, e-mail: t.gielo@cdr.gov.pl

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:

Dział Systemów i Technologii w Rolnictwie – Barbara Sałata, tel. 48 3656935, e-mail: b.salata@cdr.gov.pl

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia

Harmonogram szkolenia

Źródło ; CDR O/Radom

Zapraszamy podmioty z branży „EKO” do współpracy przy kampanii promującej żywność i produkty ekologiczne

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zaprasza podmioty z branży „EKO” do współpracy przy kampanii społecznej mającej na celu promocję żywności i produktów ekologicznych.

W ramach promocji żywności ekologicznej w mediach Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej, 33-114 Rzuchowa 1 jako podmiot odpowiedzialny za realizację operacji pn. Ekologia! To jest to-współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw serdecznie zaprasza wszystkie podmioty z branży „EKO”, w tym również rolników ekologicznych oraz producentów żywności ekologicznej do współpracy przy kampanii społecznej mającej na celu promocję żywności i produktów ekologicznych z naciskiem na znak rolnictwa ekologicznego tzw. „Eko liść”. Będzie nam niezmiernie miło jeśli w ramach tej akcji przyczynimy się w jakimś stopniu do zjednoczenia rynku ekologicznego.

Prowadzona kampania społeczna zakłada szereg działań w mediach internetowych i tradycyjnych. W ramach kampanii promocyjnej promującej żywność ekologiczną i jej znak tzw. „Eko liść” w mediach w 5 kanałach promocji przeprowadzonych zostanie co najmniej 10 wydarzeń/działań promocyjnych w tym: dwudniowy Study Press dla przedstawicieli mediów, opracowane zostaną materiały po Study Press i ich rozesłane do mediów (które nie uczestniczyły w Study Press), przeprowadzone zostaną działania na Facebooku – o ekologii, rolnictwie ekologicznym, żywności ekologicznej, będzie miała miejsce promocja „Eko liścia”, opracowana zostanie podstrona internetowa i banery do niej, zorganizowana zostanie sesja fotograficzna z udziałem rolników, opracowany zostanie spot wideo z gotowaniem na bazie produktów ekologicznych, spot radiowy, konkurs na łamach wydawnictwa o charakterze ekologicznym, materiał na bloga kulinarnego – o ekologii, rolnictwie ekologicznym, żywności ekologicznej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio ze Stowarzyszeniem GRUPA OD ROLNIKA pod numerem tel. 14 307-05-01 lub e-mailowy na adres grupaodrolnika@wp.pl

Więcej informacji o projekcie – zobacz


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA ogłaszają Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00

16 sierpnia 2018 ruszył Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8.500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

– miejskie i gminne domy kultury,

– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

– Ochotnicze Straże Pożarne,

– nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

Szczegółowe informacje i dokumenty konkursowe znajdują się TU. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu, wzorem wniosku oraz Najczęściej Zadawanymi Pytaniami.

 

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu,

25.10.2018 r. do godziny 12:00 – zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Dla wszystkich zainteresowanych organizowane są szkolenia i spotkania informacyjne.

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizuje szkolenia (od 10:00 do 15:00) w następujących terminach i miejscach:

· Rzeszów – 15 września 2018 r.
· Warszawa – 15 września 2018 r.
· Kraków – 22 września 2018 r.
· Olsztyn – 22 września 2018 r.
· Poznań – 22 września 2018 r.

Aby zapisać się na jedno ze szkoleń, należy wypełnić formularz

 

Szczegóły dotyczące spotkań informacyjnych organizowanych przez ESA STOPA będą podane wkrótce.

Informacji o konkursie udzielają: Iwona Olkowicz, Kinga Buńda i Paweł Wilk poprzez e-mail: rownacszanseelk@gmail.com.