IX edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii

GAZ-SYSTEM ogłasza IX edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Zgodnie z regulaminem do każdego z pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego, trafi po 50 tys. zł na realizację najlepszych projektów o tematyce ekologicznej.

Uruchomiony przez GAZ-SYSTEM konkurs organizowany jest już po raz dziewiąty. Celem konkursu jest opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego oraz aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz poszanowania i ochrony środowiska. Wnioski o dofinansowanie w tegorocznej edycji można składać do 17 grudnia 2018 r.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.gazsystemdlanatury.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/FunduszNaturalnejEnergii/.

Autor: Fundacja „Za górami, za lasami”

Metodyka wsparcia doradczego dla LGD w procesie komercjalizacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Metodyka wsparcia doradczego dla LGD w procesie komercjalizacji”. Program obejmuje zajęcia on-line w dniach 26.11 – 14.12.2018 r. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia potencjału organizacyjnego, a także wskazanie jak wykorzystać wiedze z tego zakresu w pracy doradcy rolniczego współpracującego z lokalnymi grupami działania.

Celem uzupełniającym jest inspirowanie doradców rolnych do podejmowania współpracy z lokalnymi grupami działania w zakresie działalności komercyjnej tych grup.

Szkolenie składa się z czterech modułów szkoleniowych:
Moduł 1. Przykłady LGD wdrażających działania komercyjne.
Moduł 2. Bariery i korzyści wynikające z procesu komercjalizacji LGD.
Moduł 3. Formy komercjalizacji działalności LGD.
Moduł. 4 Metodyka wsparcia dla LGD w procesie komercjalizacji.
Test zaliczeniowy.
Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie 26.11.2018 r. – 14.11.2018 r. w celu możliwości wybrania dogodnego czasu samokształcenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi modułami samokształceniowymi uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do testu końcowego. Na zakończenie uczestnik uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w przypadku, kiedy zostały zaliczony test w części on-line.
Rekrutacja na szkolenie będzie do 22.11.2018 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać mailem (skan) na adres: m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl, faxem na nr: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.
Udział w szkoleniu dla doradców z ośrodków doradztwa rolniczego jest bezpłatny.
Koszt udziału w szkoleniu dla doradców prywatnych wynosi 30 zł. Płatności prosimy dokonywać na rachunek:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
BGK O/Kraków
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków
Nr rachunku: 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004
W tytule przelewu wpisując: Metodyka wsparcia doradczego dla LGD

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:

• w sprawach merytorycznych szkolenia:
Karolina Boba – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 21;
e-mail: k.boba@cdr.gov.pl
Malwina Kamińska – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 57;
e-mail: m.kaminska@cdr.gov.pl

• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Maria Szaszkiewicz- Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, tel. 12 424 05 54; e-mail: m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl

• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40
e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Łukasz Obrzut – Administrator Systemu Teleinformatycznego
tel. 12 424 05 18
e-mail: l.obrzut@cdr.gov.pl

W załączeniu:
– Harmonogram szkolenia
– Karta zgłoszenia uczestnictwa

Zapraszamy!

Zaproszenie do udziału w konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Promocja transferu wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi
 • Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w zakresie:

              – zbierania przykładów projektów,

              – wnoszenia wkładu w działalność ENRD,

              – ułatwiania wymiany tematycznej i analitycznej.

Zebranie materiałów, które zostaną zaprezentowane na konferencji sieciującej, organizowanej w Brukseli z okazji 10-lecia działalności ENRD w dniach
11-12 kwietnia 2019 r.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
 2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
 3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
 4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
 5. LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Warunki udziału:

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.

Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.

Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu kategorii.

Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do
5 grudnia 2018 r.
na adresy poczty elektronicznej JC KSOW:
ksow@cdr.gov.pl
i
a.markuszewska@cdr.gov.pl.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.

Wstępny harmonogram konkursu opracowany przez ENRD:

 • 5 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do JC KSOW
 • 15 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do ENRD przez krajowe sieci obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE.
 • 15 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. ocena zgłoszeń, wybór i ogłoszenie 25 projektów po 5 projektów w każdej kategorii.
 • 11 lutego 2019 r. – otwarcie głosowania internetowego na zwycięzcę najbardziej popularnego projektu spośród listy 25 wybranych zgłoszeń. Możliwość głosowania będzie trwała do dnia ceremonii wręczenia nagród.
 • 15 lutego 2019 r. – wybór 5 zwycięskich projektów przez komisję konkursową ENRD.
 • 11 kwietnia 2019 r. – ceremonia wręczenia nagród oraz ogłoszenie 6 zwycięzców (5 laureatów w kategoriach tematycznych, 1 laureat wybrany w głosowaniu internetowym) podczas konferencji sieciującej.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Priorytety PROW 2014- 2020 i obszary tematyczne – pobierz

 

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach Lokalnej Grupy Działania.

 

LINK DO ANKIETY:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f094ae2c&&b=2fe417d7c&&c=7424807e