XIX edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego – zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Samorząd Województwa Mazowieckiego, po raz 19 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 maja 2012 r. zmienionej Uchwałą nr 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. oraz uchwałą nr 87/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 czerwca 2018 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XIX edycji konkursu można składać do 16 lipca br. na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

  • dla osób fizycznych,
  • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: XIX EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 16 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  • lub osobiście do 16 lipca 2018 r. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (22) 5979-299, e-mail: natalia.matysiak@mazovia.pl .

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego

Tegoroczne święto plonów odbędzie się 16 września 2018 roku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Będą to Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego. Uroczystość obok charakteru religijnego będzie obfitowała w liczne atrakcje dające możliwość świętowania i zabawy.

                      logo dożynki

Czego możemy się spodziewać?

Program imprezy jest niezwykle bogaty. Część oficjalna to piękna uroczystość, którą rozpocznie przemarsz delegacji z wieńcami dożynkowymi. Następnie odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Piotra Libery – biskupa płockiego. Zakończeniem oficjalnych uroczystości będzie obrzęd wręczania i dzielenia się chlebem, przygotowany i poprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej Mazovia.

Jednocześnie przez cały dzień na terenie muzealnej ekspozycji oprócz wystawy czasowej przedstawianej w chałupach i zagrodach pn.: Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” będą prezentowane prace i pokazy zajęć jesiennych. Zaprezentowane zostaną również dawne maszyny rolnicze, a także ich nowoczesne odpowiedniki. Na terenie ekspozycji wystąpią zespoły folklorystyczne: Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie z Kocierzewa oraz Zespół Ludowy Marysieńki. Na finał zaplanowano wielki koncert, podczas którego wystąpią Sławomir oraz zespół ENEJ.

Zapraszamy firmy zainteresowane powierzchnią wystawienniczą.

Zarówno część oficjalna uroczystości, przygotowane atrakcje na muzealnej ekspozycji, jak i koncerty finałowe gwarantują udział szerokiej publiczności, nie tylko z terenu województwa mazowieckiego.

Firmy zainteresowane powierzchnią wystawienniczą podczas tegorocznego Święta Plonów prosimy o kontakt z Bogusławą Trojanowską: e– mail: btrojanowska@mwmskansen.pl ; tel. 24 275 28 83.

                    

W programie:

9.30 Zbiórka delegacji wieńcowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
10.00 Przemarsz Korowodu Dożynkowego na miejsce uroczystej Mszy Świętej
10.40-11.00 Przygotowania do uroczystej Mszy Świętej
11.00 Uroczysta msza święta pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Piotra Libery – biskupa płockiego
12.30 Hymn Państwowy oraz przemówienia powitalne
12.45 Ceremonia wręczania i dzielenia chlebem – hymny dożynkowe
13.30 Wystąpienia okolicznościowe
14.15 Wręczenie odznaczeń państwowych i branżowych oraz zakończenie konkursów plebiscytów
16.00 Zakończenie oficjalnych uroczystości
20.00 -23.00 Koncert finałowy
20.00 Sławomir
21.30 Enej

Dodatkowo: punkty informacyjne organizacji okołorolniczych

Podpisanie umowy o wspólnej realizacji projektu współpracy ROWER +

Lokalne Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” i „Wspólny Trakt” podpisały 28 czerwca umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy ROWER +. Projekt będzie polegał na oznaczeniu szlaków rowerowych w Gminie Mirzec i Skarżysko Kościelne oraz odnowieniu już istniejących szlaków na terenie obu Lokalnych Grup działania. Postawione zostaną nowe tablice informacyjne i zorganizowane rajdy rowerowe. Umowę ze strony LGD „Razem na Piaskowcu” podpisali: Prezes Zarządu Pan Jan Gula oraz Wiceprezes Pani Agnieszka Idzik-Napiórkowska, ze strony LGD „Wspólny Trakt”: Prezes Zarządu Pan Paweł Piasek i Członek Zarządu Pani Teresa Majkusiak. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Czytaj dalej