Cykl radiowy „Mazowiecki Poradnik Rolniczy”

Radio jest doskonałym nośnikiem informacji. To z lokalnych rozgłośni mieszkańcy czerpią wiedzę, na temat tego, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. Co ważne i ciekawe. Co aktualne i godne zainteresowania.

Jednym z projektów współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z mediami lokalnymi jest świeżo uruchomiony cykl radiowy „Mazowiecki Poradnik Rolniczy”.

W nim co tydzień sporo informacji.

Zapraszamy do odsłuchania.

1 AUDYCJA z 10.07.2018 o Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

2 AUDYCJA z 17.07.2018 o konkursach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

3 AUDYCJA z 24.07.2018 o obecnych problemach rolników plantatorów i sadowników

4 AUDYCJA z 1.08.2018 o zmianach w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców

5 AUDYCJA z 7.08.2018 o przetwórstwie rolno-spożywczym i tzw. produkcji zagrodowej

6 AUDYCJA z 14.08.2018 o Liście Produktów Tradycyjnych Mazowsza

7 AUDYCJA z 21.08.2018 o Agroturystyce na Mazowszu

8 AUDYCJA z 28.08.2018 o rozwoju gospodarstw ekologicznych i produktów z nich pochodzących

9 AUDYCJA z 4.09.2018 o Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 AUDYCJA z 11.09.2018 o rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród w Konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, w Mazowieckim Konkursie Serów Zagrodowych oraz w Konkursie Fotografii Kulinarnych

11 AUDYCJA z 18.09.2018 r. o Dożynkach Województwa Mazowieckiego

12 AUDYCJA z 25.09.2018 r. o funduszach dla rolnictwa z konkretnymi przykładami ze Słubic, Nasielska, Płocka i Siedlec

13 AUDYCJA z 3.10.2018 r. o Strażakach Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej Mazowsza

14 AUDYCJA z 10.10.2018 r.o Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza

15 AUDYCJA z 16.10.2018 r. o dokonaniach, historii, zadaniach i problemach do rozwiązania – jakie stoją przed samorządowcami Mazowsza

16 AUDYCJA z 23.10.2018 r. podsumowanie Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MIAS

17 AUDYCJA z 6.11.2018 r. – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

18 AUDYCJA z 13.11.2018 r. o nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach wprowadzanych w rolnictwie na Mazowszu

19 AUDYCJA z 20.11.2018 r. o rolnictwie w regionie płockim

20 AUDYCJA z 27.11.2018 r. o Afrykańskim Pomorze Świń czyli ASF

WIEŚci z Mazowsza powróciły w nowej, krótszej, bardziej dynamicznej formie

Na specjalnie dedykowanym kanale YouTube dwa razy w tygodniu znajdziecie aktualne informacje o KSOW, PROW i życiu Województwa Mazowieckiego. Relacje, zapowiedzi, wywiady. Wszystko to, czym żyło ostatnio Mazowsze, ale i to z czego jest szczególnie dumne w tych mijających 20 latach Samorządu Województwa Mazowieckiego.

WIEŚci z Mazowsza – to trzeba oglądać!

2019 rok

1 ODCINEK – Dożynki Województwa Mazowieckiego

2 ODCINEK – ziemia przytycka – walory zdrowotne papryki, problemy i wyzwania producentów

3 ODCINEKfinał konkursu na najlepszą orkiestrę dętą KSOW

4 ODCINEK Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

5 ODCINEK XIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 ODCINEK – 15 lat Polski i Mazowsza w Unii Europejskiej

7 ODCINEK – najaktywniejsze liderki KSOW 2019

8 ODCINEK Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS)

9 ODCINEK – wizyta studyjna dla sołtysów

10 ODCINEK – Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

11 ODCINEK – produkt tradycyjny i regionalny

12 ODCINEK – Koła Gospodyń Wiejskich

13 ODCINEK – Smaki Mazowsza, produkt regionalny i tradycyjny

14 ODCINEK – Sery zagrodowe

15 ODCINEK – miód

2018 rok

1 ODCINEK – XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich – 20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego za nami

2 ODCINEK – XX Jubileuszowe Święto Chleba

3 ODCINEK – Konkurs na najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu – Sukcesy widać po sąsiedzku!

4 ODCINEK -Lokalne Grupy Działania – motory rozwoju lokalnego!

5 ODCINEK Dożynki Wojewódzkie w Sierpcu oraz stare zawody, tradycje i smaki…

6 ODCINEK – Finał 5 edycji Konkursu na najlepszą orkiestrę dętą KSOW Iłża 2018

7 ODCINEK – tradycje kurpiowskie

8 ODCINEK– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w przykładach

9 ODCINEKFestiwal Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej oraz Lista Produktów Tradycyjnych i Regionalnych

10 ODCINEK – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2018 oraz Konkurs na najaktywniejszą liderkę wiejską KSOW zakończone

11 ODCINEKmazowieckie placówki kultury

12 ODCINEKSieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza

13 ODCINEK9 Forum Rozwoju Mazowsza

14 ODCINEK X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki – Agrotravel 2018 w Kielcach

15 ODCINEKKrajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” w Wierzbicy dokonało wyboru Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej na następną kadencję

W dniu 6 listopada 2019  roku o godz. 1630 (II termin) w Domu Weselnym „Jarzębina”, ul. Ogrodowa 21 w Wierzbicy,odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD za okres 4 letniej kadencji.

8. Sprawozdanie z działalności Rady za okres 4 letniej kadencji.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 4 letniej kadencji.

10. Podjęcie uchwały:

– w sprawie sposobu głosowania, podczas wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

11. Przeprowadzenie wyborów do Rady na kolejną kadencję i podjęcie uchwały
w sprawie wyboru Rady.

12. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję i podjęcie uchwały
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

13. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu na kolejną kadencję i podjęcie uchwały 
w sprawie wyboru Zarządu.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Zebranie otworzył Pan Paweł Piasek – Prezes Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”, witając członków stowarzyszenia. Zebranie odbyło się w II terminie od godziny 16.30. Następnie Prezes Zarządu przeprowadził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego zgłoszono Pana Ireneusza Kumięgę, a na Sekretarza Annę Kasińską. Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybór Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono i jednomyślnie wybrano następujące osoby: Marta Madej-Kosno – gmina Iłża, Krystyna Stanios – gmina Skaryszew, Maciej Kotowski – gmina Wierzbica, Marian Górecki – gmina Kowala.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za okres 4 letniej kadencji przedstawił Prezes Paweł Piasek

Przewodniczący Rady Ireneusz Kumięga odczytał sprawozdanie z działalności Rady za okres 4 letniej kadencji

Pani Iwona Kilianek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 4 letniej kadencji

Na następna kadencję do Rady wybrano następujące osoby;

 1. Andrzej Moskwa – gmina Iłża
 2.  Leszek Dziura – gmina Iłża
 3.  Tomasz Skiba – gmina Iłża
 4.  Maria Mazur – gmina Iłża
 5. Urszula Gowin – gmina Skaryszew
 6.  Joanna Sowa – gmina Skaryszew
 7.  Ireneusz Kumięga – gmina Skaryszew
 8.  Adam Stachurski – gmina Skaryszew
 9. Nina Mąkosa – gmina Kowala
 10.  Anna Pałgan – gmina Kowala
 11. Dariusz Chruślak – gmina Kowala
 12.  Marzena Jarząbek – gmina Wierzbica
 13.  Jadwiga Kordys – gmina Wierzbica
 14.  Marlena Mikus  – gmina Wierzbica

Wybrany na walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”  w dniu 6 listopada 2019 r. Zarząd ukonstytuował się następująco;

Paweł Piasek – Prezes Zarządu

Dariusz Bulski – Wiceprezes Zarządu

Marek Łuszczek – Wiceprezes Zarządu

Renata Leśniewska – Wiceprezes Zarządu

Teresa Majkusiak – Członek Zarządu

Wojciech Kolasa – Członek Zarządu

Mieczysław Gębski – Członek Zarządu

Krzysztof Chmielewski – Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono i następnie wybrano:

 1. Barbara Kołodziejczyk – gmina Kowala
 2. Przemysław Szyszka – gmina Wierzbica
 3. Iwona Kilianek – gmina Skaryszew
 4. Stanisław Kuc – gmina Iłża

Przewodniczący Walnego kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność  i życzył nowo wybranym władzom LGD powodzenia i wielu sukcesów we wdrażaniu Lokalnej Strategi Rozwoju.

Ponad 8,4 mln zł na targowiska i bazarki na Mazowszu

Samorząd województwa rozpoczyna nabór wniosków na budowę i modernizację targowisk. W tym roku w puli jest ponad 8,4 mln zł. Dzięki tym środkom wsie i małe miejscowości na Mazowszu zyskają nowoczesne i przyjazne bazarki, targi i ryneczki. Wnioski można składać do 9 grudnia br.

Nowoczesne, oświetlone, utwardzone, z parkingami i sanitariatami – tak wkrótce będą wyglądać kolejne targowiska na Mazowszu. Przynajmniej połowę ich powierzchni zajmować będą zadaszone stoiska. Targowiska zyskają również przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Dzięki wsparciu mazowieccy rolnicy będą mogli w godziwych warunkach sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach.

Targowiska wracają do łask. Kupowanie na bazarze stało się współcześnie trendem, nie tylko wśród osób starszych, ale również wśród młodszych klientów, którzy coraz częściej poszukują, zdrowej, ekologicznej i nieprzetworzonej żywności – podkreśla Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa.

Dla kogo i na co wsparcie

O unijne wsparcie mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów. Inwestycje mogą być realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców, a wartość dofinansowania nie może przekroczyć 1 mln zł.

Zgłaszanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa. Formularze wniosków dostępne są na stronie Biura Regionalnego KSOW.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel.: 22 597 96 21, 22 597 91 67, 22 597 96 43.

To już kolejny nabór w ramach PROW 2014–2020

Na budowę i remonty targowisk Mazowsze przeznaczyło już 21,5 mln zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dzięki tym środkom podpisano dotychczas 23 umowy na budowę targowisk, z czego 7 oddanych jest już do użytku. W aktualnie realizowanym naborze do rozdysponowania jest jeszcze 8,4 mln zł.

Źródło: www.mazovia.pl