Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

Uprzejmie informujemy, iż został opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów  – Wersja 3z wraz z instrukcją jego wypełniania

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 3z obowiązuje dla wniosków składanych od 31 stycznia 2013 roku.