Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Konferencję Wiejska Polska 2020

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów serdecznie zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji Wiejska Polska na rok 2020, która odbędzie się 1 lutego 2020 r.

Konferencja organizowana jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Dla grup zorganizowanych powyżej 18 osób możliwe jest otrzymania dofinansowania na pokrycie części kosztów transportu.

Osoby chętnie do udziału w konferencji prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@kss.org.pl załączonego formularza uczestnictwa.

Wszystkie niezbędnych informacji udziela Pani Monika Kosmalska pod numerem telefonu 797 901 114 .

Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia przyjmowane są do 17 stycznia 2020 r.

Do pobrania:

Program konferencji

Formularz uczestnictwa

Więcej informacji na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

ROWEROWE SZLAKI TURYSTYCZNE LGD WSPÓLNY TRAKT

ROWEROWE SZLAKI TURYSTYCZNE

http://www.czasnamarsz.pl/pl/organization/lgd-wspolny-trakt

Serdecznie witamy na Rowerowych Szlakach Turystycznych, które utworzone zostały staraniem Lokalnych Grup Działania „Razem na Piaskowcu” i ‘Wspólny Trakt”. Atrakcyjne, czytelnie oznakowane i bezpieczne szlaki, o łącznej długości blisko 500 kilometrów, poprowadzone zostały przez 12 Gmin wchodzących w skład obu Lokalnych Grup Działania: Borkowice, Chlewiska, Iłża, Jastrząb, Kowale, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skaryszew, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Wierzbicę.

Spójny projekt tras rowerowych biegnących po asfaltowych drogach, leśnych duktach i gruntowych ścieżkach, pozwala aktywnie wypocząć na łonie natury, zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi regionu. Lokalna baza noclegowa i gastronomiczna umożliwia zaplanowanie kilkudniowego pobytu zarówno dla rodzin z dziećmi jak i indywidualnych turystów. Do zobaczenia na szlaku.

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 27 listopada 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt’’ informacji o planowanej do realizacji operacji własnej informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji,  tj. do dnia do 28 grudnia 2019 r., żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
Podstawa prawna: § 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).