JA w Internecie Gmina Skaryszew

✔️Za nami I część szkolenia ,,Kultura w sieci,, 💪💪
✔️Grupa szkoleniowa dowiedziała się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.
🔸Druga część szkolenia we wtorek
❗Serdecznie zapraszamy❗

JA w Internecie GMINA Skaryszew

Trwa nabór dla mieszkańców gm. Skaryszew na szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
„Ja w Internecie”.
🔸W szkoleniach mogą uczestniczyć dorośli od 25 roku życia mieszkańcy Gminy Skaryszew, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia odbywać się będą w trzech punktach na terenie gminy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym, Zespół Edukacji Gimnazjalnej
i Podstawowej w Makowcu, Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z siedzibą w Skaryszewie.
🔸Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych (szkolenia 2 dniowe po 6 godzin lub szkolenie 3 dniowe po 4 godz.) i grupach 12 osobowych (decyduje kolejność zgłoszeń).

Warsztat refleksyjny – ewaluacja wewnętrzna za 2018 r.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post

W trakcie prowadzenia warsztatu, w toku dyskusji, wypracowano wnioski i rekomendacje związane z poszczególnymi tematami badawczymi.

ANKIETA INFORMACYJNA MONITORUJĄCA DORADZTWO ŚWIADCZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW LGD „WSPÓLNY TRAKT” w roku 2018

Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica)

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie, jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wspólny Trakt na lata 2014-2020.


LINK DO ANKIETY: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=91c52ae1&&b=78382453a&&c=7424807e

Czytaj dalej