Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych

Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Kryteria oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki publiczne w ramach niniejszego konkursu określone są w decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2018 r.

Uwaga : Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków Amodit.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html

 

Skorzystaj z premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Przekaż gospodarstwo – weź pieniądze z PROW – zapraszamy na szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 11 października 2018 r. na szkolenie:

  1. Zasady i tryb przyznawania „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
  2. „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
  3. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących pozostałych działań premiowych: „Premie dla młodych rolników”; „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Szkolenie kierowane jest do osób reprezentujących podmioty doradcze oraz wypełniających wnioski o przyznanie i wypłatę pomocy w zakresie powyższych poddziałań realizowanych  w ramach PROW 2014-2020.

Miejsce szkolenia:
Centrala ARiMR sala A 014
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
w godzinach 9:00 – 15:30.

Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę podmiotu, który reprezentuje należy kierować na adres mailowy:
szkolenia.ddsiop@arimr.gov.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października 2018 r.
Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Potwierdzenie przyjęcia uczestnika zostanie przekazane mailem zwrotnym, po zakończeniu terminu zgłoszeń.
Organizator nie zapewnia noclegów, ani wyżywienia.

W przypadku znacznego zainteresowania udziałem w powyższym szkoleniu, ARiMR nie wyklucza organizacji ponownych spotkań szkoleniowych w prezentowanym zakresie.

Festiwal Ziemniaka i konkurs z Okrasą

Zapraszamy Państwa na Festiwal Ziemniaka, który odbędzie się 7 października 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

Plakat

Festiwal Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej to impreza cykliczna organizowana od kilkunastu lat. Celem imprezy jest pokazanie tego, co dawniej robiono podczas jesiennych prac polowych, dotyczy to nie tylko zbierania plonów, przetwórstwa, przygotowania ziemi pod kolejne uprawy, ale również ludowych obrzędów związanych z wykopkami. Aby pokazać turystom życie codzienne dawnej wsi radomskiej do udziału w imprezie zapraszamy zespoły obrzędowe, rolników, którzy na muzealnych polach przy użyciu dawnych maszyn rolniczych z kolekcji MWR  wykonują prace polowe.

Na terenie jednej z zagród, na scenie występują kapele ludowe, a chętni uczestniczą w zabawie tanecznej na dechach. Impreza jest również okazją do popularyzacji rękodzieła i rzemiosła ludowego, twórcy ludowi na straganach prezentują swoje prace – można je podziwiać i kupować.

Atrakcją dla turystów są również stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów obrzędowych z potrawami regionalnymi. Można na nich spróbować m.in. porkę, pazibrodę, babkę ziemniaczaną.        

W trakcie imprezy w godzinach 14.30 – 15.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ,,Potrawa regionalna z ziemniaków”. Celem organizowanego przez muzeum konkursu jest ukazanie tradycji kulinarnych regionu radomskiego, budowanie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy Uczestnikami Konkursu. W Konkursie mogą wziąć udział: Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły folklorystyczne oraz stowarzyszenia. Uczestnicy Konkursu powinni mieszkać na terenie regionu radomskiego. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie pan Karol Okrasa, kucharz i dziennikarz kulinarny, gospodarz popularnych programów telewizyjnych, takich jak: „Kuchnia z Okrasą”, „Okrasa łamie przepisy” i „Smaki czasu z Karolem Okrasą”, autor książki pt. „Gotuj z Okrasą”. Wyróżnieniem dla zwycięzcy będzie oprócz nagrody rzeczowej uczestnictwo w programie telewizyjnym Karola Okrasy pt. „Okrasa łamie przepisy”

Więcej informacji na stronie: www.muzeum-radom.pl