Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1230 z 2018 r. poz. 468 oraz z 2019 poz. 1704) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego poddziałania w typie dotyczącym inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Termin składania wniosków: od 6 listopada 9 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).

Przewidywana wartość środków w ramach dostępnego limitu na dzień 30 września 2019 roku dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wynosi 8,4 mln zł.  

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w formie pisemnej – osobiście lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Biura Regionalnego KSOW – do pobrania stąd.

Dodatkowe informacje: tel. 22 5979621, 22 5979167, 22 5979643

Dokumentacja dotycząca działania 7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Mazowsze.serce Polski – numer 10/2019

Nowy numer pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze.serce Polski” już dostępny online. W październikowym wydaniu m.in.: piszemy o pracy ratowników medycznych, wymagającej pełnej dyspozycyjności, zimnej krwi i odporności na stres. W artykule „Życie na sygnale” (str. 5) o wyzwaniach w ratownictwie medycznym opowiadają m.in. pracownicy pogotowia z Warszawy i Płocka. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Żywności. To dobry moment, by zwrócić uwagę na problem marnowania jedzenia. Jak działać, by pożywienie zamiast do kosza trafiało na stół? – przeczytamy na str. 10. Co zrobić, gdy ekran smartfona przesłaniania cały świat naszym pociechom? Może warto zorganizować partyjkę szachów w sieci? O tym na str. 12. Jak mieć zdrowy uśmiech radzą eksperci z Mazowieckiego Centrum Stomatologii (str. 32). W numerze dowiesz się też o tym, co ma Zabłocki do mydła (str. 40), jak rozkręcić bibliotekę (str. 48) oraz co zrobić, by pomysł przekuć w czyn? (str. 18). Zainspiruj się również „Kulturalnym Mazowszem” (str. 42) oraz „Smakami regionu” – tym razem w roli głównej dynia (str. 45).

Zachęcamy Państwa do lektury!

https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/

Jak klauzule społeczne mogą wspierać rozwój lokalny i wzmacniać pozycję władz lokalnych

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Lokalna Grupa Działania  „Wspólny Trakt” zapraszają Państwa na bezpłatne seminarium, na którym przedstawimy Jak klauzule społeczne mogą wspierać rozwój lokalny i wzmacniać pozycję władz lokalnych. Spotkanie odbędzie się 29 października 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Skaryszewie o godzinie 10.

Na seminarium zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i jednostek podległych w szczególności dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie zamówień, przedstawicieli lokalnych Organizacji Pozarządowych.

Seminarium poprowadzi dr Karolina Jarosz p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, radna Rady Miejskiej w Jędrzejowie, sekretarz Świętokrzyskiej Rady Ekonomii Społecznej.

Przebieg spotkania

10.00 Rejestracja

10.10 przestawienie zasad przyznawania „mikro GRANTY mOWES” dla organizacji pozarządowych i KGW – Agnieszka Sekulska

10.25 „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” – co to jest? – Karolina Jarosz

12.00 Poczęstunek

12.15 „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” jak je stosować? – Karolina Jarosz

13.00 Dyskusja – Philipp Zalewski. Agnieszka Sekulska

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 600 923 287

Zapraszamy!

——————————————————————————

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

tel. 600 923 287

ul. 25 Czerwca 45
26-600 Radom

Fundacja Fundusz Współpracy

Ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

www.cofund.org.pl | www.mowes.pl

www.facebook.com/FunduszWspolpracy 

„mikroGRANTY mOWES”.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu radomskiego do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”. W załączeniu również dokumenty programowe. Ponizej mój numer telefonu oraz adres email w razie jakichkolwiek pytań. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośba o rozpowszechnienie informacji wśród lokalnych organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.

Inicjatywy podejmowane w ramach konkursu powinny być zrealizowane w terminie maksymalnie do 31.12.2019 roku.

Konkurs i przyznanie mikrograntów ma umożliwić realizację inicjatyw/przedsięwzięć, które wpłyną na rozwój ekonomii społecznej w danym subregionie oraz m.in.:

  • zintensyfikują działania promujące przedsiębiorczość społeczną,
  • doprowadzą do powstania lub wzmocnienia istniejących partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej lub w inny sposób wpłyną na wzrost świadomości społecznej na ten temat,
  • zwiększą efektowność funkcjonujących przedsiębiorstw, liczbę zamówień społecznych itp.

Nabór wniosków jest otwarty i trwa do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.

Maksymalna kwota mikrograntu na daną inicjatywę/przedsięwzięcie może wynieść do 5.000,00 zł

Szczególnie preferowane będą inicjatywy realizowane w partnerstwach.