„Kierunek Kariera” – rozwiń się zawodowo

Chcesz podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe? A może planujesz zmienić kierunek swojego rozwoju i odnaleźć się w zupełnie innej branży niż tak, w której dotychczas pracowałeś? Teraz masz na to doskonałą szansę. W kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski możesz umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym i otrzymać dofinansowanie do szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych.

Kto może wziąć udział w projekcie? Czytaj dalej

Umowa na projekt grantowy „Są wśród nas” podpisana

Wiele spotkań informacyjnych w Gminach Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica (wrzesień 2017 roku), warsztatów tworzenia projektów (październik 2017 roku) i szkoleń dla indywidualnych wnioskodawców z zasad przygotowania wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego”Są wśród nas”(marzec 2018 roku) skutkowało ogłoszeniem naboru wniosków. W ramach dostępnych środków złożono wnioski, które zostały ocenione i wybrane do realizacji. Całość dokumentacji została złożona w Urzędzie Marszałkowskim i po pozytywnym rozpatrzeniu 21 listopada 2018r. została zawarta Umowa na realizację Grantu „Są wśród nas”. Kolejnym etapem było podpisywanie umów pomiędzy LGD Wspólny Trakt, a grantobiorcami. Teraz nastąpi realizacja projektów i potrwa do końca maja 2019 roku. Czytaj dalej