Warsztat Refleksyjny LGD Wspólny Trakt 2020

W dniu 24.01.2020 r., w Modrzejowicach odbył się Warsztat Refleksyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD Wspólny Trakt zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”
W warsztacie udział wzięli Członkowie Organów LGD: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy, przedstawiciele partnerskich Lokalnych Grup Działania: LGD Dziedzictwo i Rozwój, LGD Zalewu Zegrzyńskiego, LGD Zapilicze oraz LGD Razem na Piaskowcu, pracownicy Biura LGD Wspólny Trakt, a także Monika Makowiecka Członkini Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Warsztat poprowadzić Pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON. Uczestnicy analizowali działalność stowarzyszenia, w tym w szczególności postęp finansowy i rzeczowy LSR. Dodatkowo procedury, kryteria i wskaźniki, organizowane konkursy. Uczestnicy warsztatu podejmowali dyskusje w oparciu o program warsztatu, podczas których poszukiwano rozwiązań i dobrych praktyk.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

ROWER + dostępny w serwisie tras CzasNaMarsz.pl

Sieć tras rowerowych, utworzonych i odnowionych w ramach projektu Rower+ dostępna jest w serwisie tras CzasNaMarsz.pl:

http://www.czasnamarsz.pl/pl/organization/lgd-wspolny-trakt

Serdecznie witamy na Rowerowych Szlakach Turystycznych, które utworzone zostały staraniem Lokalnych Grup Działania „Razem na Piaskowcu” i ‘Wspólny Trakt”. Atrakcyjne, czytelnie oznakowane i bezpieczne szlaki, o łącznej długości blisko 500 kilometrów, poprowadzone zostały przez 12 Gmin wchodzących w skład obu Lokalnych Grup Działania: Borkowice, Chlewiska, Iłża, Jastrząb, Kowale, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skaryszew, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Wierzbicę.

WARSZTAT REFLEKSYJNY LGD „Wspólny Trakt” 2020

Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej on-going, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.


Tegoroczny WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się 24 stycznia (piątek) o godz. 11.00
w Folwarku Bancer, Modrzejowice 21, Gmina Skaryszew


Do udziału w warsztacie zapraszamy: członków Zarządu i Rady LGD, członków Stowarzyszania LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów realizujących projekty, przedstawicieli gmin członkowskich LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 20.01.2020 r.

na adres: lgd@wspolnytrakt.pl

lub telefonicznie 733 828 933, 504094459