Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

„Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”  – podsumowanie konferencji

W ostatnim tygodniu października 2017 r. odbyły się ostatnie trzy z czterech Konferencji pn. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Udział w Konferencjach wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb rolniczych z większości województw w Polsce, a także przedstawiciele samorządów i branżowych związków rolniczych.

Zgodnie z celem podczas konferencji uczestnikom przekazano informacje dot. ewolucji WPR, obecnego funkcjonowania i Wspólnej Polityki Rolnej, jaką rolę odegrała w dotychczasowym rolnictwie, jakie korzyści przynosi rolnikom i obszarom wiejskim. Realizacja operacji pozwoliła na przybliżenie stanu prac i realizacji priorytetów w obecnej WPR oraz przedstawiono propozycji zmian dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 roku.

Konferencje były dobrą okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska rolniczego, a także pozwoliło wypowiedzieć się rolnikom na forum. Konferencje pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczestników, w tym o wpływie korzystania z pomocy Unii Europejskiej na prowadzenie gospodarstw rolnych, a przede wszystkim możliwościach jakie przyniesie Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku dla prowadzenia gospodarstw rolnych. Dyskusja była często bardzo ożywiona. Rolnicy zgłaszali swoje propozycje odnośnie przyszłości WPR.

Konferencje pozwoliły na dotarcie z ważnymi dla 470 uczestników konferencji – przedstawicieli środowiska rolniczego informacjami , które będą później przekazywane w terenie rolnikom. W ten sposób odbiorców informacji będzie znacznie więcej niż tylko założona we wniosku liczba. Ponadto, w trakcie Konferencji była możliwość dyskusji oraz kierowania jej na najbardziej interesujące odbiorców tematy.

W zrealizowanej Operacji – Konferencji, która odbyła się w czterech województwa, łącznie wzięło udział 470 uczestników z prawie wszystkich województw.

 Ostatnie Konferencje odbyły się w następujących lokalizacjach:

– 25.10.2017 r. w Łomży – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego,

– 27.10.2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego,

– 29.10.2017 r. w Boguchwale – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.


Pobierz broszurę informacyjną – Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

Konkurs fotograficzny „Mój powiat w obiektywie” 2017

Rozpoczęła się VI edycja konkursu fotograficznego „Mój powiat w obiektywie” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Myślą przewodnią przedsięwzięcia jest prezentacja turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych walorów powiatu radomskiego. Mamy nadzieję, że młodym Autorom uda się również wywołać u oglądających wrażenia dotyczące historii i współczesności, połączenia tradycji z nowoczesnością, tego, co było, z perspektywą nadchodzących lat.

Proponujemy szeroką formułę prezentowanych treści, w której będzie miejsce na realizację oryginalnych pomysłów czy indywidualnych i osobistych inspiracji.

W konkursie mogą brać udział uczniowie 7 klas szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu radomskiego. Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie w terminie od 20 stycznia do 28 lutego 2018 na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

26-600 Radom

lub złożyć w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu (pok. 108).

Z dopiskiem  konkurs fotograficzny „Mój powiat w obiektywie”

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – komunikat nr 2

W trakcie dotychczas przeprowadzanych konsultacji dotyczących „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” pojawiły się ze strony gmin zainteresowanych partycypowaniem w „MIAS MAZOWSZE 2018” liczne pytania odnośnie istotnego dla uczestnictwa w Instrumencie dokumentu pn. „uchwała Rady Sołeckiej”.

Dokument ten jest wymieniany w „Zasadach udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza” jako niezbędny do partycypacji w Instrumencie oraz stanowi wymagany załącznik do Wniosku o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2018 w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”.

W celu wyjaśnienia wątpliwości, uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy Rada Sołecka nie wyraża opinii bądź stanowiska w postaci „uchwały”, do ww. Wniosku o pomoc finansową należy załączyć inny dokument pochodzący od Rady Sołeckiej, w którym zajęła ona stanowisko lub zaopiniowała wniosek w sprawie realizacji danego zadania.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Gmina w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” oprócz ww. dokumentu ze strony Rady Sołeckiej, ma możliwość również załączyć dodatkowo do składanego przez siebie „Wniosku o pomoc finansową” stosowną uchwałę Zebrania Wiejskiego (lub jej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię) w sprawie realizacji danego zadania, jednakże podkreślamy, iż nie jest to dokument bezwzględnie wymagany.

Artykuły powiązane:

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/12890-mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazow.html

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców przedłużone

Szanowni Państwo

W celu udzielenia pomocy mikroprzedsiębiorcom w wypełnianiu nowego obowiązku, który od 1 stycznia 2018 r. będą mieć w zakresie prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) przedłużona zostaje ogólnopolska akcja szkoleniowa „Wtorki z JPK” prowadzona w miesiącu listopadzie br.

W dniach 5, 12, 19 grudnia 2017 r. eksperci KAS we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych) będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych w których nie rozliczają się na co dzień.

Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu szkolenia przeprowadzą w godzinach:

13.30 – 15.30 w budynku Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu ul. Struga 26/28 – pokój 708 (VII piętro).

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach do pokoju 207 (I piętro budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu) lub telefonicznie nr tel.: 48 368 14 37.