Kiermasz Wielkanocny 13-14 kwietnia 2019

Zapraszam serdecznie na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia na Iłżeckim Rynku! Będziecie mogli Państwo zakupić wiele ciekawych produktów przygotowanych m.in. przez nasze Koła Gospodyń Wiejskich. Odbędą się także warsztaty plastyczne dla dzieci.

Sobota 13.04.2019 od 8:00 do 15:00

  • Prezentacja stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z potrawami regionalnymi oraz rękodziełem artystycznym – Rynek Miejski;
  • W godzinach od 12:00 do 14:00 – zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży prowadzone pod opieką pani Agnieszki Sygut – rękodzieła ozdób wielkanocnych.

Niedziela 14.04.2019 od 10:00 do 15:00

  • Prezentacja stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z potrawami regionalnymi oraz rękodziełem artystycznym – Rynek Miejski;
  • Wystawa ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci i młodzież szkolną – hol Urzędu Miejskiego;
  • Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną;
  • 12:00 – 14:00 – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone pod opieką pani Agnieszki Sygut – wykonanie kartek wielkanocnych;

Wręczenie nagród z konkursu na Palmę Wielkanocną zorganizowanego dla szkół i przedszkoli z terenu Gminy Iłży przez Muzeum Regionalne w Iłży, Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłży i Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży;

W dniach 11-15.04 w holu Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wystawa pokonkursowa na najładniejszą ozdobę wielkanocną.

Przedsprzedaż karnetów na XXII Turniej Rycerski w Iłży

Już od jutra na stronie – ebilet.pl o godzinie 12:00 ruszy przedsprzedaż karnetów na XXII Turniej Rycerski w Iłży, 

Jakie będą obowiązywać ceny?
Karnet normalny (2 dni) – 20zł
Karnet ulgowy dla seniorów (2 dni) – 10zł (za okazaniem ważnej legitymacji emeryta)
Karnet ulgowy (2 dni) – 10zł (dla dzieci powyżej 100cm, uczniowie ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych)

Dzieci o wzroście do 100cm – bezpłatnie!
Osoby niepełnosprawne: bezpłatnie! – opiekun: 10zł za dwa dni (karnet)

Uwaga! Ceny obowiązują do 31 marca 2019 roku.

Nowe wzory „ofert” – Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów

Organizatorem szkolenia była Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt i Mazowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inkubacja
i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”
Tematyka szkolenia jest wynikiem konieczności stosowania nowych zapisów „Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań”

Szkolenie przeprowadził

Andrzej Rybus –Tołłoczko

Pomoc dla rolników w wypełnianiu e-wniosków obszarowych

W okresie od 1 kwietnia do 15 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kowali będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu e-wniosków obszarowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami ubiegania się o dotacje, pomoc będzie udzielana rolnikom, którzy posiadają gospodarstwo do 10 ha gruntów ornych. Natomiast rolnicy, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych będą mogli skorzystać z odpłatnych usług w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, tel.: 48 365 02 06.