Zielone światło dla energetyki wiatrowej

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przygotowało raport, z którego wynika, że branżę tą czeka dalszy, intensywny rozwój. Według prognoz ESEW w 2050 r. połowa zapotrzebowania na energię w Europie ma pochodzić z turbin wiatrowych.

Raport pokazuje, że do 2020 r. większość państw UE co najmniej potroi moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej, osiągając do roku 2020 łączny poziom 230 gigawatów (GW) co stanowi 15,7% produkcji energii elektrycznej.

Prognozy unijnych ekspertów mówią, że 190 GW będzie zainstalowanych na lądzie, a 40 GW w morskich turbinach wiatrowych. Raport wymienia też Polskę, jako kraj, gdzie energetyka wiatrowa ma szansę znacząco wnieść swój wkład w europejski sektor energetyki. Co warte podkreślenia, argumenty ekologiczne – dotychczas uważane za najważniejsze – przestają być jedynymi skutecznymi bodźcami dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Raport wskazuje, na że to, że branża (szczególnie wiatrakowa) wyjątkowo skutecznie wpływa na stabilność oraz pewność inwestowania
i tworzenie nowych miejsc pracy.

Scenariusz EWEA zakłada, że roczny poziom inwestycji w energetykę wiatrową w UE będzie rósł z 13 miliardów euro w roku 2010 do 27 miliardów euro w roku 2020. Stanowi to znaczący wkład w spełnienie europejskich zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Raport Europejskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), zostanie opublikowany w pod koniec lipca tego roku. Dokument pokazuje,
w jaki sposób energetyka wiatrowa może wnieść bardzo znaczący wkład
w osiągnięcie unijnego zobowiązania do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050.

Więcej informacji: www.psew.pl